Erika Kumerova.jpg

Ērika Kumerova

Dzimusi 1973. g. Rīgā. Beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, Ērika iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā. 1996.g. Ērika startēja konkursā un kļuva par Humboldt State University stipendijas laureāti, kas pavēra iespēju gadu studēt vizuālo mākslu Kalifornijā, ASV. Tur Ērika piedalījās divās izstādes - „Redwood art association” Jurikā kopā ar ASV kolēģiem un „Parking only for latvians” Arkatā kopā ar Latvijas kolēģiem.

1999.gadā Ērika ieguva Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura grādu. Savā radošajā darbībā Erika ir piedalījusies 42 grupu izstādēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Gruzijā, ASV un sarīkojusi 18 personālizstādes. Māksliniece ir darbojusies arī interjera, tekstila dizaina un keramikas jomā, taču kopš 2010.g. pilnībā nodevusies tikai glezniecībai.

 
Gleznotāja ir aktīva plenēru dalībniece. Ērikas Kumerovas gleznas atrodas Jūrmalas pilsētas muzeja kolekcijā, Bauskas mākslas muzeja kolekcijā, muzeja “Sēlija” kolekcijā kā arī privātkolekcijās Latvijā, Somijā, Krievijā, Ukrainā, Norvēģijā, Anglijā, ASV un citviet. Ērika ir Jūrmalas Mākslinieku biedrības biedre un Latvijas Mākslinieku savienības biedre.

 

Born in Riga, 1973. After graduating from Riga Secondary School of Applied Arts, Erika started her studies at Art Academy of Latvia. In 1996 Erika took part in a contest and became the laureate of Humboldt State University grand, this opened up an opportunity for her to study visual art in California, USA for a year. During her time there, Erika took part in two exhibitions – ‘’Redwood art association’’ in Eureca with American colleagues and ‘’Parking only for Latvians’’ in Arcata with Latvian colleagues.


In 1999 Erika graduated from Art Academy of Latvia with a bachelors degree. During her creative career, Erika has participated in 42 collective exhibitions in Latvia, Lithuania,  Estonia, Germany, Georgia and USA as well as held 18 personal exhibitions. She has also worked in interior design, textile design and ceramics, but since 2010, the artist has fully devoted herself to painting.


Erika is an active participant in plain air culture. Her paintings are currently held in Jurmala city museum collection, Bauska art museum collection, ‘’Selija’’ museum collection and private collections in Latvia, Finland, Russia, Ukraine, Norway, UK, USA amongst others. Erika is a member of Jurmala artist society and The Artists’ Union of Latvia.