Eila Vikmane 

Oleksijs Krasnovs

Eila Vikmane, dz. 1963.g. ,  

beigusi Rīgas lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmiju.
 

Oleksijs Krasnovs, dz. 1959.g. Hotinā, Ukrainā.  

Beidzis Ļvovas Mākslas institūta Stikla mākslinieciskās apstrādes nodaļu.
 

Eilas Vikmanes darbos klusās dabas tēlojumi, latviešu tautas simbolika un ornamenti.

Oleksija Krasnova darbos – jūra, dzīvnieki  un daba.  Abi mākslinieki gatavo vitrāžas izstādēm, dzīvojamām mājām, sabiedriskajām ēkām un sakrālām celtnēm .

 

Abi ir lielākajā vitrāžas darbnīcā Latvijā — «Biķera vitrāžas», pēc tam nodibina savu uzņēmumu SIA „Rīgas vitrāžas”. Abi aktīvi piedalās izstāžu darbībā:
1995.g. vitrāžu izstāde Kijevā
2001.g. izstāde Jaunpilī un Kandavā
2008.g. trīs izstāžu cikls Rojā
2009.g. Lapmežciema pagasta muzejā vitrāžu izstāde „ Zivīm ir jāpeld” 
2009. vitrāžu izstāde „ Sapņotāji” galerijā „ Laipa”  Valmierā
2010.g. Lapmežciema muzejā  2010.g. vitrāžu izstāde  „Draugiem”
2010.g. vitrāžu izstāde Ļvovā
2013.g. Lapmežciema muzejā  vitrāžu izstāde „Labi, ka ir jūra”
2015.g. vitrāžu izstāde  Kandavas mākslas galerijā 
2019.g. Mežotnes pils, galerija „ Lielupe” izstāde „ Dzintarzeme” 
2001.g.izgatavo vitrāžas Rēzeknes Sāpju dievmātes Romas katoļu baznīcai
2007.- 2011.  Nora Cēsniece, Agris Butelis, Eila Vikmane,  Oleksijs Krasnovs par draudzes saziedotajiem līdzekļiem izveidoja Svētā Gara un svēto evaņģēlistu Mateja, Marka, Lūkasa un Jāņa stikla gleznas  Priedaines sv. Brigitas un sv. Katrīnas Romas katoļu draudzēs dievnama logiem.
2018.g, izgatavo  vitrāžas Pūres baznīcai.
2019.g. turpinās  darbs pie Jelgavas Bezvainīgās jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcas logu vitrāžām.

Eila Vikmane, b. 1963 ,

graduated from Riga Secondary School of Applied Arts and the Latvian Academy of Arts.
 

Oleksiy Krasnov, b. 1959 Hotin, Ukraine.

 

Graduated from the Department of Glass Art Processing of the Lviv Art Institute.
In the works of Eila Vikmane, depictions of still life, symbolism and ornaments of the Latvian people. In the works of Oleksiy Krasnov - the sea, animals and nature. Both artists prepare stained glass for exhibitions, residential houses, public buildings and sacred buildings. Both are in the largest stained glass workshop in Latvia - "Biķera stained glass", then found their company SIA "Rīgas vitrāža". Both actively participate in exhibitions:
1995 stained glass exhibition in Kiev
2001 exhibition in Jaunpils and Kandava
2008 a series of three exhibitions in Roja
2009 Stained glass exhibition "Fish must swim" in Lapmežciems Parish Museum
2009 stained glass exhibition "Dreamers" in gallery "Laipa" in Valmiera
2010 Lapmežciems Museum 2010 stained glass exhibition "For Friends"
2010 stained glass exhibition in Lviv
2013 Stained glass exhibition "It is good that there is a sea" in Lapmežciems Museum
2015 stained glass exhibition at Kandava Art Gallery
2019 Mezotne Castle, gallery "Lielupe" exhibition "Dzintarzeme"
In 2001, stained glass was made for the Roman Catholic Church of Our Lady of Pain in Rezekne
2007-2011 Nora Cēsniece, Agris Butelis, Eila Vikmane, Oleksijs Krasnovs created glass paintings of the Holy Spirit and holy evangelists Matthew, Mark, Luke and John, Priedaine, for the funds donated by the congregation. Brigitas and St. Catherine Roman Catholic Churches for church windows.
2018, makes stained glass for Pūre church.
2019 work continues on the stained glass windows of the Roman Catholic Church of the Immaculate Virgin Mary in Jelgava.